Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

* Thời gian xử lý đơn hàng 2-10p. Sau thời gian trên nếu hệ thống chưa xử xong vui lòng liên hệ web chat.
* Các đơn hàng sau 23h30 sẽ được xử lý vào 7h sáng hôm sau do hệ thống bảo trì.
* Bạn phải gửi đúng số tiền VND kể cả số lẻ để hệ thống xử lý đúng.

Mua Skrill-Techcombank
USD
Tối thiểu :40 USD , Tối đa :5000 USD
Tôi cam kết không sử dụng Skrill USD làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam

Bảng phí giao dịch

Số lượng giao dịch Tỷ giá
Nhỏ hơn 99 USD 28000 VND
Lơn hơn 99 USD 27000 VND