Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 2 ngày trước
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 19/02/2024 09:32:07
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 14/02/2024 17:50:30
Mua VietcomBank Neteller USD 40 USD 14/01/2024 21:02:32
Bán Neteller USD Techcombank 100 USD 28/12/2023 10:04:44
Mua VietcomBank Neteller USD 50 USD 09/12/2023 15:09:47
Mua Techcombank Skrill USD 500 USD 27/11/2023 20:01:01
Mua Techcombank Skrill USD 500 USD 27/11/2023 17:13:17
Mua Techcombank Skrill USD 200 USD 27/11/2023 16:14:38
Mua Techcombank Skrill USD 300 USD 27/11/2023 15:02:42
Mua Techcombank Skrill USD 300 USD 27/11/2023 11:27:09
Mua Techcombank Skrill USD 200 USD 27/11/2023 09:53:43
Mua VietcomBank Skrill USD 50 USD 20/11/2023 12:23:18
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 03/11/2023 17:44:30
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 03/11/2023 12:53:03
Mua Techcombank Skrill USD 100 USD 30/10/2023 07:31:54
Mua Techcombank Skrill USD 100 USD 30/10/2023 07:25:19
Mua Á Châu Neteller EUR 40 EUR 29/10/2023 19:47:02
Bán Skrill USD Số Thẻ Ngân Hàng 45 USD 25/10/2023 14:58:15
Mua Techcombank Neteller USD 53 USD 22/10/2023 22:46:44
Đánh giá gần đây
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 350USD => Techcombank (5)
1s
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 50USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, tuyệt vời,
Bán 130USD => Techcombank (5)
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 300USD => Techcombank (5)
good