Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán Skrill USD VietcomBank 54 USD 2 ngày trước
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 4 ngày trước
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 5 ngày trước
Bán Neteller USD Techcombank 99 USD 14/06/2022 21:10:21
Bán Skrill USD Techcombank 200 USD 08/06/2022 21:30:29
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 05/06/2022 21:28:23
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 05/06/2022 21:24:19
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 05/06/2022 19:58:08
Bán Neteller USD VietcomBank 51 USD 05/06/2022 08:39:22
Mua Techcombank Neteller USD 200 USD 01/06/2022 18:37:38
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 31/05/2022 10:10:50
Mua Techcombank Neteller USD 250 USD 29/05/2022 19:01:04
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 24/05/2022 16:02:35
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 24/05/2022 15:55:04
Mua Techcombank Neteller USD 200 USD 21/05/2022 19:12:37
Bán Neteller USD Techcombank 45 USD 19/05/2022 21:50:07
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 19/05/2022 13:26:50
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 17/05/2022 20:44:51
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 15/05/2022 16:19:33
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 13/05/2022 18:40:26
Đánh giá gần đây
Bán 200USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 51USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, 1ph30s
Bán 45USD => Techcombank
good
Bán 62EUR => Techcombank (5)
Tuyệt vời uy tín. Tốc độ xử lý trong nốt nhạc
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Mua 100USD => VietcomBank (5)
Mua 390USD => VietcomBank (5)
Ok
Mua 300USD => VietcomBank (4)
Ok