Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua VietcomBank Neteller USD 40 USD 6 giờ trước
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 1 ngày trước
Bán Skrill USD VietcomBank 48 USD 1 ngày trước
Mua Á Châu Skrill USD 400 USD 1 ngày trước
Đổi USDT TRC20 Neteller 100 USDT 2 ngày trước
Mua Số Thẻ Ngân Hàng Skrill 100 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank Neteller 1,000 USD 4 ngày trước
Bán Neteller Techcombank 1,000 USD 4 ngày trước
Mua VietcomBank Neteller 50 USD 5 ngày trước
Bán Neteller Techcombank 3,000 USD 22/11/2021 18:00:01
Bán Neteller Techcombank 5,000 USD 22/11/2021 17:44:04
Bán Neteller Techcombank 5,000 USD 22/11/2021 17:34:04
Mua VietcomBank Skrill 100 USD 22/11/2021 13:35:56
Bán Neteller Techcombank 5,000 USD 21/11/2021 15:18:04
Mua VietcomBank Skrill 50 USD 20/11/2021 08:28:15
Mua VietcomBank Skrill 100 USD 18/11/2021 16:45:44
Bán Skrill Techcombank 49 USD 18/11/2021 08:49:24
Mua Techcombank Skrill 47 USD 17/11/2021 12:41:10
Mua Techcombank Neteller 90 USD 16/11/2021 20:26:53
Mua Techcombank Neteller 53 USD 16/11/2021 15:47:13
Đánh giá gần đây
Bán 48USD => VietcomBank (5)
Mua 40USD => VietcomBank (5)
Nhanh hoàn hảo
Bán 100USD => Techcombank (5)
ok
Bán 3,000USD => Techcombank (5)
Bán 93USD => Á Châu (5)
Mua 40USD => VietcomBank (5)
Mua 350USD => VietcomBank (4)
Nhanh
Mua 100USD => VietcomBank (5)
Ok nhanh, cần thu hẹp rate mua bán
Mua 100USD => Techcombank (5)
Nhanh gọn
Mua 379USD => VietcomBank (5)
Nhanh gọn