Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank Skrill EUR 150 EUR 21 giờ trước
Mua Techcombank Skrill EUR 400 EUR 1 ngày trước
Bán Skrill USD Techcombank 130 USD 06/08/2022 19:44:46
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 31/07/2022 21:59:25
Bán Skrill USD Techcombank 150 USD 25/07/2022 21:23:27
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 25/07/2022 21:20:00
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 18/07/2022 21:36:07
Bán Skrill USD Techcombank 300 USD 06/07/2022 21:42:16
Bán Skrill USD Techcombank 170 USD 06/07/2022 21:37:22
Mua VietcomBank Neteller USD 100 USD 02/07/2022 21:03:52
Bán Neteller USD Techcombank 50 USD 30/06/2022 18:33:55
Bán Skrill USD VietcomBank 54 USD 25/06/2022 19:04:14
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 23/06/2022 16:39:15
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 22/06/2022 19:59:55
Bán Neteller USD Techcombank 99 USD 14/06/2022 21:10:21
Bán Skrill USD Techcombank 200 USD 08/06/2022 21:30:29
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 05/06/2022 21:28:23
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 05/06/2022 21:24:19
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 05/06/2022 19:58:08
Bán Neteller USD VietcomBank 51 USD 05/06/2022 08:39:22
Đánh giá gần đây
Bán 130USD => Techcombank (5)
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 300USD => Techcombank (5)
good
Bán 200USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 51USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, 1ph30s
Bán 45USD => Techcombank
good
Bán 62EUR => Techcombank (5)
Tuyệt vời uy tín. Tốc độ xử lý trong nốt nhạc
Bán 100USD => Techcombank (5)
good