Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua VietcomBank Skrill EUR 100 EUR 15/03/2023 12:44:47
Mua VietcomBank Skrill EUR 100 EUR 15/03/2023 12:43:25
Bán Skrill USD Số Thẻ Ngân Hàng 63 USD 07/03/2023 14:16:23
Bán Skrill USD Số Thẻ Ngân Hàng 59 USD 07/03/2023 14:13:58
Mua VietcomBank Skrill EUR 100 EUR 06/03/2023 01:27:43
Mua VietcomBank Skrill EUR 100 EUR 03/03/2023 21:36:35
Mua VietcomBank Skrill EUR 100 EUR 03/03/2023 21:35:45
Mua VietcomBank Skrill USD 300 USD 03/03/2023 21:33:57
Mua VietcomBank Skrill EUR 100 EUR 01/03/2023 08:20:03
Mua VietcomBank Skrill EUR 150 EUR 27/02/2023 17:37:19
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 26/02/2023 16:15:13
Mua VietcomBank Skrill USD 40 USD 25/02/2023 22:25:54
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 15/02/2023 15:05:15
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 13/02/2023 08:56:25
Mua Techcombank Skrill USD 90 USD 12/02/2023 21:12:47
Mua VietcomBank Skrill EUR 300 EUR 11/02/2023 09:06:58
Mua VietcomBank Skrill EUR 100 EUR 10/02/2023 16:42:30
Mua Techcombank Skrill USD 100 USD 10/02/2023 11:51:28
Mua VietcomBank Skrill USD 50 USD 10/02/2023 09:43:23
Mua Techcombank Skrill USD 150 USD 10/02/2023 09:13:09
Đánh giá gần đây
Bán 50USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, tuyệt vời,
Bán 130USD => Techcombank (5)
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 300USD => Techcombank (5)
good
Bán 200USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 51USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, 1ph30s
Bán 45USD => Techcombank
good