Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 4 ngày trước
Mua Techcombank Neteller EUR 40 EUR 27/05/2023 20:00:37
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 27/05/2023 19:58:18
Mua Techcombank Neteller EUR 70 EUR 06/05/2023 12:38:32
Mua Á Châu Skrill USD 40 USD 02/05/2023 15:05:26
Bán Skrill USD VietcomBank 150 USD 22/04/2023 16:41:00
Bán Skrill USD VietcomBank 100 USD 21/04/2023 08:42:28
Bán USDT TRC20 Techcombank 100 USDT 18/04/2023 18:35:16
Bán USDT TRC20 Techcombank 112 USDT 14/04/2023 23:38:08
Bán USDT TRC20 Techcombank 3,333 USDT 14/04/2023 23:36:14
Bán USDT TRC20 Techcombank 111 USDT 14/04/2023 23:35:37
Bán USDT TRC20 Techcombank 222 USDT 14/04/2023 23:32:46
Bán USDT TRC20 Techcombank 1,113 USDT 14/04/2023 23:31:59
Bán USDT TRC20 Techcombank 111 USDT 14/04/2023 23:29:05
Bán USDT TRC20 Techcombank 100 USDT 14/04/2023 23:25:59
Bán USDT TRC20 Techcombank 100 USDT 14/04/2023 23:09:15
Bán USDT TRC20 Techcombank 100 USDT 13/04/2023 23:05:03
Bán USDT TRC20 Techcombank 50 USDT 13/04/2023 20:21:02
Bán Skrill USD VietcomBank 300 USD 13/04/2023 08:43:03
Bán Skrill USD VietcomBank 300 USD 10/04/2023 07:40:08
Đánh giá gần đây
Bán 50USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, tuyệt vời,
Bán 130USD => Techcombank (5)
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 300USD => Techcombank (5)
good
Bán 200USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 51USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, 1ph30s
Bán 45USD => Techcombank
good