Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán Neteller USD Techcombank 45 USD 1 ngày trước
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 2 ngày trước
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 15/05/2022 16:19:33
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 13/05/2022 18:40:26
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 10/05/2022 22:08:29
Mua Á Châu Skrill USD 50 USD 10/05/2022 08:03:19
Mua Á Châu USDT TRC20 1,000 USDT 10/05/2022 07:29:22
Bán Skrill USD Techcombank 140 USD 09/05/2022 21:50:49
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 09/05/2022 21:48:01
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 09/05/2022 03:57:24
Mua Techcombank Neteller USD 200 USD 02/05/2022 18:39:22
Bán Skrill EUR Techcombank 62 EUR 29/04/2022 21:45:22
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 29/04/2022 15:59:11
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 28/04/2022 22:33:27
Mua Techcombank Neteller USD 200 USD 23/04/2022 18:44:30
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 22/04/2022 22:27:12
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 22/04/2022 21:17:03
Mua Techcombank Neteller USD 200 USD 22/04/2022 18:11:02
Mua Techcombank Neteller USD 100 USD 22/04/2022 15:50:09
Đánh giá gần đây
Bán 45USD => Techcombank
good
Bán 62EUR => Techcombank (5)
Tuyệt vời uy tín. Tốc độ xử lý trong nốt nhạc
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Mua 100USD => VietcomBank (5)
Mua 390USD => VietcomBank (5)
Ok
Mua 300USD => VietcomBank (4)
Ok
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Mua 190USD => VietcomBank (5)
Ok
Mua 200USD => VietcomBank (5)
ok