Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 22 giờ trước
Mua Techcombank Neteller USD 40 USD 23 giờ trước
Mua Á Châu Skrill USD 200 USD 1 ngày trước
Mua VietcomBank Skrill EUR 300 EUR 3 ngày trước
Mua Techcombank Skrill EUR 100 EUR 4 ngày trước
Bán Skrill USD Số Thẻ Ngân Hàng 48 USD 4 ngày trước
Bán Skrill USD Số Thẻ Ngân Hàng 49 USD 4 ngày trước
Mua VietcomBank Neteller USD 100 USD 5 ngày trước
Mua VietcomBank Skrill USD 50 USD 30/11/2022 13:37:32
Mua VietcomBank Skrill USD 40 USD 30/11/2022 13:30:05
Mua VietcomBank Neteller USD 150 USD 23/11/2022 21:37:28
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 22/11/2022 20:26:45
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 21/11/2022 16:49:01
Bán Neteller USD Techcombank 50 USD 21/11/2022 09:29:04
Mua Techcombank Skrill USD 200 USD 18/11/2022 13:04:50
Mua VietcomBank Skrill USD 100 USD 16/11/2022 16:12:39
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 15/11/2022 17:28:27
Mua VietcomBank Neteller USD 50 USD 05/11/2022 14:49:14
Mua Techcombank Skrill USD 100 USD 04/11/2022 17:23:07
Mua VietcomBank Neteller USD 2,000 USD 02/11/2022 16:57:04
Đánh giá gần đây
Bán 50USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, tuyệt vời,
Bán 130USD => Techcombank (5)
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 300USD => Techcombank (5)
good
Bán 200USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 51USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, 1ph30s
Bán 45USD => Techcombank
good