Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank Skrill EUR 230 EUR 3 ngày trước
Đổi Skrill USD USDT TRC20 50 USD 01/10/2022 03:05:48
Đổi Skrill USD USDT TRC20 50 USD 01/10/2022 03:05:00
Đổi USDT TRC20 Skrill USD 50 USDT 01/10/2022 03:04:30
Bán Skrill USD Techcombank 363 USD 23/09/2022 23:53:24
Bán Skrill USD Techcombank 392 USD 23/09/2022 22:42:36
Mua VietcomBank Neteller USD 2,500 USD 23/09/2022 17:20:30
Mua Techcombank Skrill EUR 96 EUR 21/09/2022 07:21:11
Mua VietcomBank Skrill USD 40 USD 19/09/2022 13:07:41
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 13/09/2022 21:14:48
Bán Skrill USD Techcombank 170 USD 10/09/2022 19:07:45
Bán Skrill USD Techcombank 100 USD 10/09/2022 19:01:56
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 03/09/2022 12:10:30
Mua Techcombank Skrill EUR 200 EUR 02/09/2022 22:00:40
Bán Neteller USD Techcombank 50 USD 30/08/2022 21:26:26
Mua Á Châu Skrill USD 40 USD 24/08/2022 22:44:11
Mua Techcombank Skrill EUR 55 EUR 22/08/2022 08:42:15
Mua Techcombank Skrill EUR 226 EUR 21/08/2022 18:19:19
Mua Techcombank Skrill EUR 189 EUR 20/08/2022 21:19:47
Mua Techcombank Skrill EUR 188 EUR 20/08/2022 21:18:29
Đánh giá gần đây
Bán 130USD => Techcombank (5)
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 300USD => Techcombank (5)
good
Bán 200USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 51USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, 1ph30s
Bán 45USD => Techcombank
good
Bán 62EUR => Techcombank (5)
Tuyệt vời uy tín. Tốc độ xử lý trong nốt nhạc
Bán 100USD => Techcombank (5)
good