Giaodich24h
Đăng ký Đăng nhập

Mua bán tiền điện tử

Chuyển đổi tiền tệ giữa SKRILL, NETELLER, USDT

Giao dịch gần đây

Loại Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua VietcomBank Skrill USD 50 USD 5 ngày trước
Mua Techcombank Skrill USD 50 USD 5 ngày trước
Mua Techcombank Skrill USD 50 USD 27/01/2023 20:18:41
Mua VietcomBank Skrill USD 150 USD 23/01/2023 11:54:34
Mua Techcombank Skrill USD 70 USD 22/01/2023 17:16:59
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 22/01/2023 17:06:52
Mua Techcombank Skrill USD 150 USD 21/01/2023 20:49:41
Mua Techcombank Skrill USD 200 USD 21/01/2023 17:10:20
Mua Techcombank Skrill USD 200 USD 21/01/2023 16:25:18
Mua Techcombank Skrill USD 200 USD 21/01/2023 14:13:06
Mua Techcombank Skrill USD 150 USD 21/01/2023 13:34:54
Mua Techcombank Skrill USD 250 USD 21/01/2023 10:55:35
Mua Techcombank Skrill USD 100 USD 20/01/2023 23:29:51
Mua VietcomBank Neteller USD 200 USD 18/01/2023 11:19:57
Mua Techcombank Skrill USD 44 USD 15/01/2023 13:31:11
Mua Techcombank Skrill USD 150 USD 15/01/2023 06:42:30
Mua Techcombank Skrill USD 150 USD 14/01/2023 23:07:59
Mua Techcombank Skrill USD 90 USD 14/01/2023 09:02:26
Mua Techcombank Skrill USD 100 USD 14/01/2023 07:23:22
Mua Techcombank Skrill USD 40 USD 13/01/2023 18:55:43
Đánh giá gần đây
Bán 50USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, tuyệt vời,
Bán 130USD => Techcombank (5)
Bán 150USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 300USD => Techcombank (5)
good
Bán 200USD => Techcombank (5)
good
Bán 100USD => Techcombank (5)
good
Bán 51USD => VietcomBank (5)
rất nhanh, 1ph30s
Bán 45USD => Techcombank
good